Het cursuspakket

  Welkom!
Beschikbaar binnen dagen
dagen nadat je bent ingeschreven
  Module 1: Voorbereiding
Beschikbaar binnen dagen
dagen nadat je bent ingeschreven
  Module 2: Onderste stuk draaien
Beschikbaar binnen dagen
dagen nadat je bent ingeschreven
  Module 3: Tweede stuk draaien
Beschikbaar binnen dagen
dagen nadat je bent ingeschreven
  Module 4: Eerste en tweede stuk monteren
Beschikbaar binnen dagen
dagen nadat je bent ingeschreven
  Module 5: Derde stuk draaien
Beschikbaar binnen dagen
dagen nadat je bent ingeschreven
  Module 6: Derde stuk monteren
Beschikbaar binnen dagen
dagen nadat je bent ingeschreven
  Module 7: Sluitstuk draaien
Beschikbaar binnen dagen
dagen nadat je bent ingeschreven
  Module 8: Sluitstuk monteren
Beschikbaar binnen dagen
dagen nadat je bent ingeschreven
  Vragen en antwoorden
Beschikbaar binnen dagen
dagen nadat je bent ingeschreven